فشار خون (قسمت2) - برنامه طبیب

فشار خون (قسمت2) - برنامه طبیب

فشارخون (قسمت3) -برنامه طبیب

فشارخون (قسمت3) -برنامه طبیب

دیابت (قسمت 1)

دیابت (قسمت 1)

دیابت (قسمت 2)

دیابت (قسمت 2)

مدیریت وزن  (قسمت 1)

مدیریت وزن (قسمت 1)

مدیریت وزن  (قسمت 2)

مدیریت وزن (قسمت 2)

مدیریت وزن  (قسمت 3)

مدیریت وزن (قسمت 3)

سیر شدن

سیر شدن

اصلاح الگوی خواب در کاهش وزن

اصلاح الگوی خواب در کاهش وزن

آشنایی با روش درمان چاقی باراکا

آشنایی با روش درمان چاقی باراکا

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نیک پور

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نی ...

کودک چاقم

کودک چاقم