مدیریت وزن  (قسمت 1)

مدیریت وزن (قسمت 1)

مدیریت وزن  (قسمت 2)

مدیریت وزن (قسمت 2)

مدیریت وزن  (قسمت 3)

مدیریت وزن (قسمت 3)

سیر شدن

سیر شدن

اصلاح الگوی خواب در کاهش وزن

اصلاح الگوی خواب در کاهش وزن

اشتهای کاذب

اشتهای کاذب

انواع درمان چاقی

انواع درمان چاقی

انواع چربی بدن

انواع چربی بدن

مکانیزم خوردن

مکانیزم خوردن

ماه عسل چاقی

ماه عسل چاقی

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نیک پور

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نی ...

کودک چاقم

کودک چاقم