سیر شدن

سیر شدن

اصلاح الگوی خواب در کاهش وزن

اصلاح الگوی خواب در کاهش وزن

اشتهای کاذب

اشتهای کاذب

انواع درمان چاقی

انواع درمان چاقی

انواع چربی بدن

انواع چربی بدن

مکانیزم خوردن

مکانیزم خوردن

ماه عسل چاقی

ماه عسل چاقی

لاغر شدن یعنی دوباره چاق شدن

لاغر شدن یعنی دوباره چاق شدن

کانون توجه در درمان چاقی

کانون توجه در درمان چاقی

غذای سالم

غذای سالم

تفاوت کاهش وزن و درمان چاقی

تفاوت کاهش وزن و درمان چاقی

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نیک پور

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نی ...