معرفی گروه درمان چاقی بارا کا (1)

معرفی گروه درمان چاقی بارا کا (1 ...

آشنایی با روش درمان چاقی باراکا

آشنایی با روش درمان چاقی باراکا

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نیک پور

مصاحبه اختصاصی TVplus با دکتر نی ...

گزارش خندوانه ایی از دوره های درمان چاقی باراکا

گزارش خندوانه ایی از دوره های در ...

ورزش را برای ورزش کردن انجام دهید نه "لاغری"

ورزش را برای ورزش کردن انجام دهی ...

نطرات شرکنندگان در دوره های درمان چاقی باراکا و روایت بی نظیر و بدیع آنها

نطرات شرکنندگان در دوره های درما ...