جلسه پژوهشی گروه درمان چاقی باراکا با حضور دکتر شتی و دکتر شمسایی

جلسه پژوهشی گروه درمان چاقی بارا ...

آتوسا از راه های نرفته  رژیم های درمانی میگوید....

آتوسا از راه های نرفته رژیم های ...

روایت پریا از رژیم درمانی تا درمان چاقی

روایت پریا از رژیم درمانی تا درم ...

روایت رضا مقتدایی ازدرمان چاقیش

روایت رضا مقتدایی ازدرمان چاقیش

كنكور يك تجربه پرچالش و با دستاوردهاي عمدتا غير منصفانه

كنكور يك تجربه پرچالش و با دستاو ...

نيم نگاهي بر سنت ضيافت شام باراكايي

نيم نگاهي بر سنت ضيافت شام باراك ...

دعوت به افتتاحیه

دعوت به افتتاحیه

افتتاحیه خانه جدید باراکایی ها

افتتاحیه خانه جدید باراکایی ها

از هر سفره یک دل سیر بخور؟؟؟؟

از هر سفره یک دل سیر بخور؟؟؟؟

باراکا 18-

باراکا 18-

آشنایی با روش درمان چاقی باراکا

آشنایی با روش درمان چاقی باراکا

جشنواره تابستانه باراکا

جشنواره تابستانه باراکا