ورزش را برای ورزش کردن انجام دهید نه "لاغری"

آیا برای کاهش وزن، ورزش کنیم یا خیر؟

جواب دکتر نیک پور به این سوال خیر هست. در ادامه توضیحاتی کوتاه درباره این پاسخ خواهیم داشت:

ورزش کردن نیاز به انگیزه، هیجان و علاقه دارد کسی که فقط برای کاهش وزن شروع به ورزش کردن می کند صرفا هیجانات اولیه دارد و به مرور زمان این هیجان را از دست می دهد و ورزش را رها می کند.

درحین ورزش آدم های بسیار زیادی را می بینیم که با بی انگیزگی تمام و به حالت سمبل کردن در باشگاه حضور پیدا می کنند. زمانی که ورزش کردن با این کیفیت پایین را رها می کنید از خودتان نا امید می شوید و احساس می کنید آدم ناتوانی هستید و هیچ کاری را تا آخر انجام نمی دهید در حالیکه واقعیت این است: "نباید شروع می کردید."

 

مورد بعدی این هست که ممکنه در برآورد تاثیر ورزش بر کاهش وزن اقرار آمیز فکر کرده باشید به عنوان مثال:

با یک ساعت پیاده روی 120 کالری از دست می دهید که این عدد حتی یک کفگیر برنج را هم جبران نمی کند. اکثر اوقات افراد در خوردن خود مراعات نمی کنند و یا پرخوری بعد از ورزش را حق خود می دانند، در نهایت توقع دارند مختصر ورزش و پیاده روی آن را جبران کند.

ورزش را صرفا برای ورزش انجام دهید .