نه گفتن و واکنش های به آن در برنامه وقتشه

نه گفتن و نه شنیدن


لطفا به من بگید چند کتاب درباره این موضوع خوانده اید ؟
چقدر درباره این موضوع در مدرسه و دانشگاه بحث کرده اید؟
خیلی عجیب است موضوعی که این همه " مبتلا به " دارد تا بحال درموردش واضح صحبت نشده است!
هرچیزی که واضح نباشد برای انسان بزرگتر و سنگین تر می شود.


ریشه این موضوع مانند خیلی دیگر از مسائل روانشناسی به دوران کودکی هر فرد باز می گردد، به عنوان مثال:

 - زمانی که در کودکی درس نخوندی به تو گفتن تو تنبلی
 - زمانی که با برادرت دوا کردی به تو گفتن تو شری


یعنی به جای اینکه به تو بگن عملکردت این بوده بهت گفتن خود تو این هستی !
همین موضوع و روند تا بزرگسالی همراه ما می ماند و ما نیز اینگونه زندگی می کنیم. به عنوان مثال زمانی که من یک درخواستی می کنم و جواب نه می شنوم به جای اینکه بگویم با درخواست من موافقت نشد می گویم با خود من موافقت نشد!
ما از نه شنیدن می ترسیم به این دلیل که این نه به من هست نه به درخواست من و این نه می تواند هلاک آور و بسیار سخت باشد.
همه ما دوست داریم از مزایامون انصراف بدیم اما نه به وجودمون را دریافت نکنیم.
باید با خودتان تمرین کنید و بدانید زمانی که یک درخواستی می کنید باید منتظر بمانید با درخواست شما موافقت یا مخالفت شود.
این نه به درخواست شماست نه خود شما
زمانی که ما مهارت نداریم که نه بشنویم باعث می شود فرصتمان را از دست بدهیم.

در ادامه دکتر نیک پور با چند مثال از زندگی شخصی خودشان به شما درس های دیگری می دهند که در ویدئو بالا قابل مشاهده می باشد.