مصاحبه

ویدیو مصاحبه اولین قدم برای ورود به دوره درمان چاقی باراکا است... پس لطفا پس از مشاهده ویدیو برای ادامه روند ثبت نام، کلمه "مصاحبه" را به شماره 09228219144 ارسال فرمایید.

 

 

باراکا خانه امن چاقی ، دکتر نیک پور ، جشنواره تابستانه باراکا، باراکا ، درمان جاقی ، سیرخوش تراش