عطاری هایی که با جان مردم بازی می کنند....

عطاری هایی وجود دارند که با جان و سلامتی مردم بازی می کنند در این ویدئو پیامد های استفاده از داروهای عطاری های غیر مجاز را بررسی خواهیم کرد:

این ویدئو در استان ارومیه تهیه شده است، نشان می دهد که درب 5 عطاری که به صورت غیر قانونی قرص های غیرمجاز تولید می کردند را پلمپ کرده اند.

خانومی حدودا 20 ساله برای افزایش وزن به یکی از این عطاری ها مراجعه میکند و با کلی امید و آرزو یک دوره قرص های چاقی (به اصطلاخ گیاهی و دست ساز) را تهیه و استفاده می کند پس از گذشتی مدتی متوجه درد شدید در قسمت لگن خود می شود که پس از مراجعه به دکتر و آزمایش های گوناگون متوجه بیماری ناشی از این قرص می شوند که پیامد های جبران ناپذیری برای ایشان داشته است.

بر روی دارو هایی که این خانم جوان استفاده کرده بودند نیز آزمایش هایی انجام شد که متوجه شدند ریشه اصلی بوجود آمدن بیماری فرد به علت وجود مقدار کورتون غیر مجاز در این کپسول ها بوده است.

این کپسول ها فرد  را چاق نمی کرده و فقط اجزای بدن را متورم می کرده که باعث شده فرد تصور کند چاق شده است.

 " عطاری صرفا مجاز به فروش گیاهان و مشتقات داریی استاندارد می باشد و حق مداخله در امور پزشکی  اعم از : مشاوره، ویزیت، تجویز دارو و ساخت دارو را ندارد."

" هر کسی که اقدام به ساخت داروی غیر مجاز و بدون داشتن پروانه کسب می شود مرتکب جرم شده و محکوم به حبس از 6 ماه تا 2 سال خواهد شد."