روایتی نو از مشاوره و مشورت در برنامه وقتشه از شبکه نسیم

مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای اهداف گوناگون انجام می‌شود که در میان مردم، بیشتر جنبهٔ روان‌شناختی آن (مشاورهٔ روان‌شناسی) معروف است که هدف از آن بهبود وضعیت روحی–روانی و کیفیت‌بخشی به زندگی مراجع از جهت روانی‌است. مشاور، در مشاوره‌های خانواده، شغلی، تحصیلی و توان‌بخشی نیز از مهارت‌های روان‌شناختی کمک می‌گیرد. مشاوره اطلاعاتی و مشاوره ژنتیک نیز از انواع مشاوره‌اند که ارتباط مستقیم و مشخصی با روان‌شناسی ندارند.

 

 

دکرت مجتبی نیک پور پزشک، درمانگر چاقی ، روانشناس در حیطه سبک زندگی از سال 86 به هموطن های عزیز بصورت مشاور و روانشانسی در حال ارایه خدمات می باشد .

جهت اطلاعت بیشتر با شماره های مطب تماس فرمایید

02144966360

02144966367