روایت پریا از رژیم درمانی تا درمان چاقی

پریا عزیز یکی از شرکت کنندگانی می باشد که با این حجم کارهای زیاد باز توانسته با تعهد و قولمداری و حفط آموزه های باراکا ، درمان چاقی خود را ادامه دهد و این خود مسئولیت پذیری نسبت به زندگی خود، خانواده و حتی دوستان است.

 

#باراکا یکبار برای همیشه