ترس از خوشبختی

تو قهرمانی عزیزِ دل ! 
چه چیز فراتر از اینکه هیچ دفترچه ی راهنمایی از آغاز تا کنون نداشتی ، اما مدام تصمیم گرفتی ، انتخاب کردی ، بالا رفتی و پایین آمدی ...
تو قهرمانی که بارها دویدی ، بدون تشویق و ترغیب! 
می فهمم ، احساس نا امیدی با هر زمین خوردن در وجود نازنینت رخنه کرده ... 
و باز دست خودت را گرفتی و بلند شدی ...

.شاید امروز فرصتی باشد تا دقیق تر ببینی و عمیق تر بدانی که زین پس چه باید کرد ... « ترس از خوشبختی » ات را بشناس و از امروز دلیرانه تر و خوشبخت تر زندگی کن ...

 

 

چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷ 

برای اطلاع از ثبت نام عدد ۲ را به شماره ۰۹۲۱۸۲۱۹۱۴۴ ارسال فرمایید..