باراکا 18-

باراکا 18- برنامه برای نشان دادن استعداد های کودکان باراکایی 

برای ارسال آثار می توانید فیلم های خود را به ادمین های شبکه اجتماعی باراکا و نیز آدرس اینستاگرام باراکا -18 در زیر ارسال فرمایید

 

برای ارسال ویدیوهای خود کلیک فرمایید