"شکست عشقی" روایتی بدیع و نگرش متفاوت در برنامه وقتشه

تقریبا بشریت تجربه ای وسیع تر از عشق و عاشقی نداشته است، حتی قبل از اینکه انسان با ادیان به صورت مستقیم از طریق پیامبران آشنا شود ادبیاتش پر از مطالب عاشقانه است.

قدرت عشق بسیار زیاد اس اما نکته جالب این هست که در بسیاری از فرهنگ ها صحبت کردن درباره عشق کار بسیار سختی می باشد. پس ما با یه مقوله بسیار قدرتمند طرفیم که حرف زدن راجب آن کار مشکلی هست. می توان گفت از همین جا مشکلات شروع می شود.

 یعنی همه ما باید قطعا روزی باید با موضوعی روبرو شویم که قبلا آن را کارآزمایی نکرده ایم و بهتر نشناخته ایم  زیرا درباره عشق نه پدر جرئت حرف زدن دارد نه در مدرسه درسی داریم که به ما نکاتی را در این موضوع آموزش دهد پس طبیعتا ما آدم هایی بسیار نا کاربلد در یک کارآزمایی سخت و پیچیده خواهیم بود

به همین دلیل می باشد که یک اتفاق ناب در زندگی انسان که قرار هست درهای زیادی را به روی او باز کند معمولا پر از تجربیات بد، ناکامل و شکست خواهد بود.

انسان ابعاد وجودی کاملا متفاوتی دارد عشق جزو معدود اتفاقاتی هست که تمام ابعاد وجودی انسان را همزمان بیدار می کند.

انسان بعد وجودی الهی دارد که در ادیان ما به خداوند می شناسیم. خداوند می گوید من از روح خودم در جسم تو دمیدم عشق یکی از مواردی هست که روح انسان را خیلی زیاد به چالش می کشد. 

بعد روان شناسختی انسان: همه ما زمانی که از کودکی شروع به بزرگ شدن می کنیم داستان هایی را با خودمان به سنین بالاتر می آوریم اما از این که بفهمیم این داستان ها در ما وجود دارد می ترسیم و آنها را پنهان می کنیم، این وضعیت ناهوشیار نام دارد، پس همه ما انسان ها یک بخش ناهوشیار داریم.