فایل1-مقدمه فایل2-آیا چاقم؟ فایل3-خطای لاغرشدن فایل4-لاغرماندن فایل5-بخور و لاغرباش فایل6-نقش اراده فایل7-عاشق غذا هستم فایل8-گرسنگی،چاق می کند فایل9-مقایسه فایل 10-سایز کم کردن فایل11-برگشت وزن مفید هم هست فایل12-هیجان شروع فایل13-چطورشیرینی و چربی چاقمان نکند فایل14-ورزش و فعالیت ضروری نیست فایل15-زیاد نمی خورم ولی چاق هستم فایل16-لاغر شدن همیشه شاد نمی کند فایل17- تقلبهای لاغر شدن فایل18-فرق درمان چاقی با کاهش وزن فایل19-چرا بعضی ها چاق نمیشوند؟ فایل20-آیا غصه چاقم می کند؟ فایل21-انکار فایل22-داستان چاقی از کی شروع می شود؟ فایل23-چاقی یک قابلیت است؟ فایل24-سه جور خوردن داریم فایل25-باولع چه کنیم؟ (آغازگرها) فایل26-زمزمه های موذی فایل27-سه جور اشتهای کاذب فایل28-ارتباط طبع ها با چاقی فایل29-دو طبعی که چاق می شوند فایل30-خوراکیهای مناسب طبع چاق فایل31-نقش خواب در چاقی فایل32-تشنگی و چاقی فایل33-بهبود طبع چاق فایل34-دریافت حمایت از مغز برای لاغری فایل35-فعالیت و ورزش ضروری نیست فایل36-مقاومت در کاهش وزن فایل37-داستان شهر محاصره شده! فایل38-راز مداومت فایل39-نقش لباس چاقی فایل40-چرا نیمه کاره رها میکنیم؟ فایل 41- اهمیت بستر سازی برای یک رویداد فایل 42- کانون توجه فایل43-تجربه حسی حاصل از توجه فایل 44- سفر کانون توجه فایل45-راز اعتماد بنفس فایل 46- تفاوت عزت نفس با اعتماد نفس فایل47-انواع هوش در خدمت لاغری فایل48- مفاهیم تحریف شده فایل49-هوش اقتصادی در خدمت لاغری فایل50-انواع گذشت کردن (مقدمه) فایل 51- گذشت با زمینه نگرانی فایل52-گذشت با زمینه ناتوانی فایل53-گذشت با زمینه نیازمندی فایل54-گذشت با زمینه نادانی فایل55-گذشت متعالی و مفید فایل56-دودلی هنگام تصمیم گیری فایل57- پذیرش (با قبول کردن فرق دارد) فایل58-معجزیه ای بنام بخشیدن فایل59-رضایت و نارضایتی فایل60-مرور ، اختتامیه و معرفی باراکا