فایل1-مقدمه فایل صوتی دوره 542 فایل2-آیا چاقم؟ فایل3-خطای لاغرشدن فایل4-لاغرماندن فایل5-بخور و لاغرباش بازخورانده شرکت کنندگان دوره 527 فایل6-نقش اراده بازخورانده شرکت کنندگان دوره 528 فایل7-عاشق غذا هستم راز بخشیدن فایل8-گرسنگی،چاق می کند راز چسبندگی فایل9-مقایسه راز اعتماد بنفس فایل 10-سایز کم کردن منشا حال خوب فایل11-برگشت وزن مفید هم هست حسرت گذشته فایل12-هیجان شروع سیرخوش تراش_درمان چاقی_1 فایل13-چطورشیرینی و چربی چاقمان نکند سیرخوش تراش_درمان چاقی_2 فایل14-ورزش و فعالیت ضروری نیست سیرخوش تراش_درمان چاقی_3 فایل15-زیاد نمی خورم ولی چاق هستم فایل16-لاغر شدن همیشه شاد نمی کند سیرخوش تراش_درمان چاقی_4 فایل17- تقلبهای لاغر شدن سیرخوش تراش_درمان چاقی_5 سیرخوش تراش_درمان چاقی_6 فایل18-فرق درمان چاقی با کاهش وزن سیرخوش تراش_درمان چاقی_7 فایل19-چرا بعضی ها چاق نمیشوند؟ سیرخوش تراش_درمان چاقی_8 فایل20-آیا غصه چاقم می کند؟ سیرخوش تراش_درمان چاقی_9 فایل21-انکار فایل22-داستان چاقی از کی شروع می شود؟ سیرخوش تراش_فراست زندگی_1 فایل23-چاقی یک قابلیت است؟ سیرخوش تراش_فراست زندگی_2 فایل24-سه جور خوردن داریم سیرخوش تراش_فراست زندگی_3 فایل25-باولع چه کنیم؟ (آغازگرها) سیرخوش تراش_فراست زندگی_4 فایل26-زمزمه های موذی سیرخوش تراش_فراست زندگی_5 فایل27-سه جور اشتهای کاذب سیرخوش تراش_فراست زندگی_6 جملات قصار فایل28-ارتباط طبع ها با چاقی فایل29-دو طبعی که چاق می شوند فایل30-خوراکیهای مناسب طبع چاق فایل31-نقش خواب در چاقی فایل32-تشنگی و چاقی فایل33-بهبود طبع چاق فایل34-دریافت حمایت از مغز برای لاغری فایل35-فعالیت و ورزش ضروری نیست فایل36-مقاومت در کاهش وزن فایل37-داستان شهر محاصره شده! فایل38-راز مداومت فایل39-نقش لباس چاقی فایل40-چرا نیمه کاره رها میکنیم؟ فایل 41- اهمیت بستر سازی برای یک رویداد فایل 42- کانون توجه فایل43-تجربه حسی حاصل از توجه فایل 44- سفر کانون توجه فایل45-راز اعتماد بنفس فایل 46- تفاوت عزت نفس با اعتماد نفس فایل47-انواع هوش در خدمت لاغری فایل48- مفاهیم تحریف شده فایل49-هوش اقتصادی در خدمت لاغری فایل50-انواع گذشت کردن (مقدمه) فایل 51- گذشت با زمینه نگرانی فایل52-گذشت با زمینه ناتوانی فایل53-گذشت با زمینه نیازمندی فایل54-گذشت با زمینه نادانی فایل55-گذشت متعالی و مفید فایل56-دودلی هنگام تصمیم گیری فایل57- پذیرش (با قبول کردن فرق دارد) فایل58-معجزیه ای بنام بخشیدن فایل59-رضایت و نارضایتی فایل60-مرور ، اختتامیه و معرفی باراکا فایل صوتی دوره 543