باراکا | درمان چاقی و تناسب اندام

کارگاه راز بخشیدن در طول عمر  چندین ساله گروه درمان چاقی و سبک زندگی باراکا فقط دوبار و بار دوم هم به درخواست مراجعین برگزار شد.

کارگاهی بدیع و راه گشا بر چالش ها و اتفاقات روزمره زندگی و خانوادگی ...

لفطف جهت تهیه با دفتر مطب تماس فرمایید (67 و 02144966360)

قیمت: 25000تومان