کارگاه پشتیبان 3 (6ماهه) دوره 543 در مطب برگزار شد

کارگاه پشتیبان 3 در ششمین ماه دوره ها برگزار میگردد. دروه های باراکا طوری برنامه ریزی شده است که شهرستانیهای عزیز بتوانند در آن شرکت کنند. با اینکه شهرستانیها عزیز ماننده سلاله اجازه دارند بصورت لایو از این کارگاه بهره ببرند، محسن عزیز شرکت کننده از شیراز برای این کارگاه 2 ساعته حضور داشت واین یعنی یک انسان متعهد وموفق

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه