کارگاه "دروغ هایی که به خود می گوییم"

تاملی جدی بر خودپذیرایی 

در کارگاه سبک زندگی "دروغ هایی که به خودمان می گوییم"

مدرس:دکترمجتبی نیکپور

پنجشنبه٢٥ذر ساعت١٧الی۱۹

غیرحضوری وحضوری(ظرفیت محدود)

هزینه کارگاه:

١-ثبت نام تا جمعه١٢آذر١٥٠هزارتومان

٢-ثبت نام تا جمعه١۹آذر١۸٠هزارتومان

٣- ثبت نام تا قبل از شروع کارگاه ٢٠٠هزارتومان

شماره كارت ملت ٦١٠٤٣٣٧٦٢٨٥١٤٢٠۸ خديجه رضايی

جهت تکمیل ثبت نام،عکس فیش پرداختی بهمراه نام ونام خانوادگی، را بشماره ۰۹١۹٢٣٥٣٥٢٦ درواتساپ ارسال نماييد.

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه