کارگاه "آینده"

در کارگاه "آینده" خواهیم دانست که:

ساختار مدرسه ای زمان(گذشته، حال و آینده) اشتباه است و به تاثیر مخرب باور به این مدل زمان بر تقویت دردهای گذشته و نگرانی از آینده واقف می شویم.

تکلیفمان راجع عذاب وجدانهایمان را می فهمیم و متوجه می شویم حال من، اکنونم را میسازد نه بر عکس! و در نهایت راهکارهایی بهینه برای بهره مندی از اکنون خویش خواهیم آموخت.

چهارشنبه 29 خرداد.دفتر صادقیه.دکتر نیکپور.

کسب اطلاع و ثبت نام: فقط ارسال عدد 2 به 09228219144

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه