ولع کربوهیدرات - همه چیز شیرین نیست!

ولع به خوردن کربوهیدرات ، داشتن اشتیاق شدید برای خوردن کربوهیدرات است. این اشتیاق امکان دارد غیر قابل کنترل به نظر برسد، و فرد ممکن است تا وقتی که کربوهیدرات را دریافت نکرده است ، به رضایت خاطر نرسد.

برخی کارشناسان تغذیه معتقدند که ولع به خوردن کربوهیدرات فقط 3 تا 5 دقیقه ادامه پیدا می‎کند.

تمایل به کربوهیدرات یکی از موانع اصلی پیش روی افرادی است که می خواهند وزن خود را کاهش دهند یا تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کنند.

تمایل به کربوهیدرات صدها سال است که شناخته شده است ، اما مکانیزم های پشت سر آن مشخص نیست. این بررسی پیشرفت های اخیر در دانش تغذیه را در مورد مکانیسم های تشخیص کربوهیدرات ها در رژیم غذایی را مورد بررسی قرار می دهد.

مطالعات اخیر به شناسایی مکانیزم های فیزیولوژیکی که در آن کربوهیدرات ها و گلوکز تشخیص داده می شوند می پردازد  و نحوه مصرف آنها را بررسی میکند. تمایل به کربوهیدرات از نواحی در مغز ناشی می‎شود که مسؤول حافظه، لذت و پاداش محسوب می‎شوند.

شناسایی مکانیسم های فیزیولوژیکی که تنظیم کننده مصرف کربوهیدرات ها هستند ، به درک بهتر چگونگی تنظیم مصرف کربوهیدراتها  و پاسخ به تغییرات در میزان مصرف غذا کمک می کند. چنین برداشت میشود  که این موضوع راه حلی  برای ایجاد یک رویکرد منطقی جهت تنظیم رژیم های غذایی کاهش وزن خواهد بود.

نوسانات و عدم تعادل در ترشح برخی از هورمون‎ها مثل لپتین و سروتونین نیز می‎تواند باعث تمایل به کربوهیدرات شود. این موضوع هم امکان دارد که ولع به کربوهیدرات به علت ترشح اندورفین‎های مترشحه پس از غذا خوردن باشد ، که این به وجود نوعی اعتیاد به کربوهیدرات می انجامد . احساسات نیز امکان دارد در ایجاد ولع به شیرینی جات نقش داشته باشند، خصوصاً در افرادی که به جهت رسیدن به آرامش اعصاب کربوهیدرات می‎خورد.

انرژی ناشی از غذا در سه شکل وجود دارد: چربی، پروتئین و کربوهیدرات ، که کربوهیدرات منبع عمده ی ان است و برای انجام فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف بدن ضروری است. کربوهیدراتها با توجه به ساختارهای شیمیایی آنها تقسیم بندی می شوند که به طور گسترده ای شامل قندهای (مونوساکارید ها و دی ساکارید ها)، پلیول ها، الیگوساکارید ها (مالتو الیگوساکارید ها و الیگوساکارید های غیر قابل هضم) و پلی ساکارید ها (پلی ساکارید های نشاسته و غیر نشاسته) هستند. با توجه به دستورالعمل مرکز بهداشت عمومی انگلستان توصیه می شود که مقدار مرجع رژیم غذایی برای کل کربوهیدرات باید 50٪ کل کالری روزانه باشد.

غذا خوردن هنگام استرس و تغییرات احساسی می‎توانند بر سطح سلامت افراد  تأثیر گذار باشد. استرس می‎تواند تمایل به کربوهیدرات و ولع خوردن شیرینی جات را افزایش دهد.

یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد که زنانی که استرس زیادی دارند  در مقایسه با زنان غیر استرسی، در مقابل تمایل به کربوهیدرات خصوصا شیرینی‎جات آسیب‌پذیرتر هستند. استرس خود به تنهایی نیز می‎تواند باعث افزایش وزن شود ، بدون اینکه ولع به خوردن کربوهیدرات اضافی وجود داشته باشد. استرس باعث افزایش ترشح کورتیزول(هورمون استرس) می‎شود، که می‎تواند باعث افزایش چربی دور شکمی شود.

 

Reference :

  1. What causes food cravings?

Last reviewed Sun 16 July 2017 –  By Jon Johnson - Reviewed by Natalie Butler, RD,LD

  1. Carbohydrate craving: not everything is sweet.

Ma Y1, Ratnasabapathy R, Gardiner J. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017 Jul;20(4):261-265

 

 

مترجم : رؤیا آحادی وند – کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی   

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه