نام بهمن مختاري را نديده يا حتي نشنيده باشيد

شايد
خيلي از شما اعضاي خانواده باراكا
بهمن مختاري را نديده يا حتي نشنيده باشيد
با وجوديكه او يكي از اعضاي تأثيرگذار
خانواده مان است.
بهمن روانشناس خوبيست و
در فراز و نشيب هاي چند برگزاري اخير
بيدريغ و گشاده رو
دركنارمان بوده
تا بتوانيم فارغ از مشغله هاي اداري
يك اجراي بي دغدغه
داشته باشيم.
پاينده باشي بهمن جان

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه