جلسه مصاحبـه حمایت، تجربي ناب برای عزیزان باراكايي

مصاحبه ی حمایت اولین قدم برای حضور در تیم حمایت باراکا

حامیان باراکا معتقدند:
«
هر تجربه ی حمایت ، برایشان سرشار از رشد، همدلی ، زندگی عمیق تر با آموزه های باراکا بوده است »

شنبه ؛ 23 تیر ماه ساعت 17 منتظر شما هستیم برای آغاز یک تجربه ناب

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه