ضیافت شام بهار 95 باراکا -رستوران بین المللی شاین

ضیافت شام بهار 95 باراکا -رستورا ...

ضیافت شام پاییز 94 باراکا- هتل پارستان استقال

ضیافت شام پاییز 94 باراکا- هتل پ ...

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

دوره 518  گروه درمان چاقی باراکا- هتل مارلیک

دوره 518 گروه درمان چاقی باراکا ...

دوره 520  گروه درمان چاقی باراکا- هتل مارلیک تهران

دوره 520 گروه درمان چاقی باراکا ...

گروه 521درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

گروه 521درمان چاقی باراکا - هتل ...

ضیافت شام تابستان 94باراکا- هتل استقال

ضیافت شام تابستان 94باراکا- هتل ...

پرسنل گروه درمان چاقی باراکا

پرسنل گروه درمان چاقی باراکا

دورهمی باراکا 95 -مهرشهر کرج

دورهمی باراکا 95 -مهرشهر کرج

حامیان داوطلب باراکا

حامیان داوطلب باراکا

کارگاه راز اعتماد به نفس

کارگاه راز اعتماد به نفس