متعهدین یا رکورداران

متعهدین یا رکورداران

ضیافت شام پاییز 94 باراکا- هتل پارستان استقال

ضیافت شام پاییز 94 باراکا- هتل پ ...

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

ضیافت شام زمستان 95 باراکا - هتل مارلیک

ضیافت شام زمستان 95 باراکا - هتل ...

دوره 518  گروه درمان چاقی باراکا- هتل مارلیک

دوره 518 گروه درمان چاقی باراکا ...

دوره 520  گروه درمان چاقی باراکا- هتل مارلیک تهران

دوره 520 گروه درمان چاقی باراکا ...

گروه 521درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

گروه 521درمان چاقی باراکا - هتل ...

دوره 522 گروه درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

دوره 522 گروه درمان چاقی باراکا ...

گروه 524 درمان چاقی باراکا _ هتل مارلیک

گروه 524 درمان چاقی باراکا _ هتل ...

پرسنل گروه درمان چاقی باراکا

پرسنل گروه درمان چاقی باراکا

مراسم  استقبال از سال نو در دفتر صادقیه " با آش شولی یزد"

مراسم استقبال از سال نو در دفتر ...

دورهمی باراکا 95 -مهرشهر کرج

دورهمی باراکا 95 -مهرشهر کرج