پایان کابوس فرزند چاق

کارگاه مدیریت وزن کودک چاق!!! روش خلاقانه ،بدیع و رهایی بخش بدون نیاز به حضور کودک! مخصوص والدین حضور همزمان هر دو والد 75 درصد تخفیف !! ویژه چاقی نوزادی تا 15 سالگی رزور 44966367 و 44966360 - شروع کارگاه مهرماه