معصومه عزيز، بسيار متعهد و قولمدار دوره 533

معصومه عزیز، یکی از شرکت کنندگان دوره شماره 533 "سیر خوش تراش" هستند.

معصومه فردی بسیار متعهد و قولمدار هست که بخاطر تعهدش نسب به انجام تمرین های دوره "سیر خوش تراش"، با اینکه از نظرش فونت کتاب اصلی ریز می آمد دست از تلاش بر نداشت و مجددا کتاب را برای خود در قطع A4 چاپ کرد و به تمرین ها ادامه داد.

دوره های تخصصی دکتر محمد پور به شما کمک می کند تا بتوانید با روش های مجزه آسا و باور نکردنی به وزن ایده آل و تناسب اندام برسید.