ضیافت شام زمستان ۹۵باراکا

فرصتی را غنیمت شماردیم برای تجدید پیمان با "سیرخوش تراش" درونمان و برای ملاقات با همسفران دیروز و امروز 

برگزاری ضیافت شام باراکا، زمستان 95 در هتل مارلیک به همراه مشتریان وفادار و دوست  داشتنی.

مشخصات این ضیافت:

زمان برگزاری:

چهارشنبه ۲۷ بهمن

شماره تماس جهت رزرو:

۴۴۹۶۶۳۶۰/۴۴۹۶۶۳۶۷

محل برگزاری:

هتل مارلیک به صرف شام 

هزینه ثبت نام:

۳۵تومان + یک نفرهمراه (با پرداخت هزینه جداگانه)

 شماره کارت:

6037991395802527  به نام خدیجه رضایی مهریزی