دور جدید برنامه تلوزیونی دکتر نیک پور

دور جدید برنامه تلوزیونی دکتر نیک پور اینار در برنامه "طبیب"پ

هر روز ساعت 10:15 از شبکه سه سیما

افراد خانواده و دوستانتان را به تماشای برنامه چالش برانگیز دعوت کنید.