برگزاری کارگاه "فرخندگی"

این جلسه یه گردآوری بدیع و تازه ست به داستان پرماجرای انسان و احوالاتش .

در روزگار آشوب زده ی ما ،عصایی جادویست برای جابجایی آنی حال شخصی. فرصتی ست ناب و تجربه ایست کم نظیر برای هدیه این گوهر ناب به خود و عزیزانمان.

هزینه کارگاه بطور قابل توجهی کاهش یافته تا قابلیت هدیه آن به دیگران را فراهم آوریم. در واقع انتخاب این عدد هزینه، قدمیست برای گسترش تفکّر "نذر فرهنگی"در جامعه . دونکته

۱)مطمئن نیستم دیگرتکرارش کنیم.

۲)اینبار مسولیت و دغدغه پر کردن ۲۴۰صندلی سالن(نه ۲۳۹تا) ،کاملا با شماست.ما به سهم خودمان با کاهش قابل توجه شهریه،امکانش را برایتان آسان تر کرده ایم.

این روش ثبت نام هم اقدامیست قابل تأمل تا همگی مان دغدغه رشد آگاهی و حال خوب در جامعه را بدوش بکشیم نه فقط متولیان فرهنگی.

نحوه ثبت نام:

۱)واریز مبلغ ۳۰هزارتومان به تعداد افراد ثبت نامیتان به شماره کارت: 6037991395802527 بنام خدیجه رضایی مهریزی

۲)اطلاع اسامی قطعی تان(رزرو نداریم) به شماره های ۴۴۹۶۶۳۶۰/۴۴۹۶۶۳۶۷ ثبت نام تا سه شنبه ۷ اردیبهشت۹۵ .

برگزاری: ۵شنبه. ۹اردیبهشت - ساعت ۶/۳۰الی۹/۳۰.

آدرس: فلکه ۲صادقیه. بلوار فردوس شرق. فرهنگسرای فردوس.