رویا آحادی وند

سوابق تحصیلی:

کارشناس تغذیه و کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی | ت-۴۴۱۶ نظام پزشکی | دارای مدرک تخصصی مدیریت راهبردی تغذیه از انیستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Nutrition Leadership1-4  |   دارای مدرک تخصصی تغذیه در ICU |  تغذیه در بیماریهای کلیوی ، تغذیه در دیابت ، تغذیه و تداخلات دارویی  | آغاز فعالیت کاری در حوزه تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانی از سال ۹۰ تاکنون | سابقه ۳ سال فعالیت در کلینیک تغذیه بیماریهای نادر