آزاده مقتدایی

سوابق تحصیلی:

دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی  و مشاوره  |  دارای مدرک تخصصی رفتار درمانی A.B.A  | مدرک تخصصی درمان روانشناختی به روش C.B.T  |  مدرک تخصصی روان درمانگری کودک از دانشگاه تهران  |   مدرک تخصصی فرزند پروری و مربیگری خلاقیت از دانشگاه تهران  |   مدرک تخصصی درمان اختلالات یادگیری و رفتاری  |  گذراندن ۲سال طرح تخصصی در اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی  |  آغاز فعالیت در حوزه روانشناسی از سال ۸۶ تا کنون در سمت های مدرس،روانشناس و درمانگر