گردهمایی عزیزان گروه 549 در جلسه پشتیبان 1

کارگاه های سه گانه پشتیبان دوره درمانی چاقی باراکا در ماه دوم و سوم دوره و در نهایت ماه ششم جهت فالو آخر برگزاری می گردد.

اینکه عزیزان پس از گذشت چند ماه با شور و نشاط در این جلسه حضور بهم رسانیدن جای شگرف و دست مریزاد دارد.

باراکا یک بار برای همیشه

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه