کارگاه " راز اعتماد بنفس"

کارگاه " راز اعتماد بنفس"

گشایشی بر آرزوهای بر باد رفته و حسرت های پیش رو جوانان و نوجوان

4 شنبه  20 اردیبهشت ساعت 5-7

 

تلفن 44966360-44966367

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه