چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی

چاقی دوران کودک یکی از جدی ترین چالش های بهداشت عمومی قرن بیست و یکم است.

این مشکل جهانی است و به طور پیوسته بر بسیاری از کشورهای کم درآمد و متوسط ​​به ویژه در مناطق شهری تأثیر می گذارد. شیوع با سرعت نگران کننده ای افزایش یافته است.

در سطح جهانی ، در سال 2016 تعداد کودکان دارای اضافه وزن زیر 5سال ، بیش از 41 میلیون تخمین زده می شود. تقریبا نیمی از کودکان دارای اضافه وزن زیر 5 سال در آسیا زندگی می کردند و یک چهارم در آفریقا زندگی می کردند.

كودكان دارای اضافه وزن و چاق احتمالاً در بزرگسالی چاق هستند و احتمالاً در سنین جوانی به بیماریهای غیر واگیر مانند دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی مبتلا می شوند. اضافه وزن و چاقی و همچنین بیماریهای مرتبط با آنها تا حد زیادی قابل پیشگیری است. بنابراین پیشگیری از چاقی کودکان نیاز به اولویت بالایی دارد.

کشورهای عضو WHO در 66مین مجمع جهانی بهداشت در مورد هدف جهانی داوطلبانه NCD برای جلوگیری از افزایش دیابت و چاقی توافق کردند.

شیوع اضافه وزن و چاقی در نوجوانان با توجه به مرجع رشد WHO برای کودکان و نوجوانان مدارس تعریف شده است.

 (اضافه وزن = یک شاخص توده بدنی انحراف استاندارد برای سن و جنس /

چاقی = دو انحراف استاندارد از شاخص توده بدنی برای سن و جنس تعریف شده است. )

منبع : https://www.who.int

ترجمه : آزاده مقتدایی/کارشناس ارشد روانشناسی

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه