ویژگی های شخصیتی زنان چاق مبتلا به پرخوری عصبی و سندرم خوردن شبانه

 

ویژگی های شخصیتی می تواند بر رفتارها افزایش میزان چاقی و عدم موفقیت در درمان چاقی تاثیر بگذارد.

در این مطالعه خصوصیات شخصیتی و رابطه آن ها با تغذیه بی نظم در 586 زن چاق (که به دنبال درمان در 8 مرکز پزشکی ایتالیائی بودند) با رنج سنی (8/9 ± 7/47) و 185 زن با همان رنج سنی ولی با وزن نرمال و بدون علائم اختلالات خوردن بررسی شدند.

ارزایبی های انجام شده شامل : ویژگی های آنتروپومتری و تست خلق و خو (TCI)، مقیاس پرخوری عصبی (BES)، پرسش نامه خوراک شبانه (NEQ) می باشند. تحلیل های رگرسیون لجستیک در مدل های مختلف اب نمره (BES27) و (NEQ³30) به عنوان متغیرهای وابسته و نمرات TCI به عنوان عوامل مستقل انجام شدند.

ویژگی های شخصیتی افراد چاق شامل خودکارآمدی و همکاری در TCI بود. نمرات BES و NEQ در زنان چاق بالاتر از زنان با وزن نرمال بود و مقادیر بالاتر از حد تعریف شده در 77 نفر و 18 مورد هم (14 با BES بالا) وجود داشتند. پس از کنترل سن و شاخص توده بدنی، مقادیر BES بالا با نوآوری بالا و اجتناب از آسیب بالا همراه بودند و دو مقیاس آخر نیز با NEQ بالامرتبط بودند. نتیجه می گیریم که ویژگی های شخصیتی بین بیماران چاقی که به دنبال درمان و کنترل هستند فرق دارند و وجود خوردن نامنظم (پرخوری عصبی و خوراک شبانه) در ارتباط با ویژگی های شخصیتی خاص است.

 

رویا آحادی -کارشناس ارشد تغذیه گروه درمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه