مدیریت آینده چاقی انسان: درک معنای حساسیت ژنتیکی

اثر متقابل ژن و محیط برای بیان چاقی اساسی است. این بیماری به شدت ارثی است (یعنی ژنتیکی) ، و بیشترین تفاوت در میزان چاقی بین کشورها و بین افراد را می توان با تأثیر محیطهای چاقی بر حساسیت ژنتیکی فرد توضیح داد. ماهیت تأثیرات محیطی چاقی در جزئیات کاملاً واضح نیست ، اما آنها با اقدامات ثروت ارتباط نزدیکی دارند. دلایل تغییر در حساسیت ژنتیکی نیز به روشنی مشخص نشده است ، اما ماهیت کلی آنها واضح تر شده است. عدم موفقیت مطالعات مرتبط با ژنوم و یا مطالعات پیوندی بزرگ برای شناسایی یا تکثیر انواع ژنتیکی مسبب ، همراه با تفکیک صفات مرتبط با چاقی در خانواده ها ، یک مکانیسم هتروژنتیک را در بر می گیرد که در آن ، انواع ژنتیکی نادر ، غالب و یا اعتیاد آور ، مسئول بیشتر آنها است. چاقی مشترک جستجو برای انواع علت نادر با برخی موفقیت ها ادامه می یابد ، اما افراد شناخته شده بسیار کم به بار کلی می پردازند و با فرض هتروژنتیک ، چیزهای بیشتری برای یافتن وجود دارد. زمانی که فاکتورهای خطر ژنومی اطلاعات بیشتری را نسبت به نشانگرهای موجود مانند تاریخ خانواده در اختیار شما قرار می دهد ، خیلی طولانی است. مطالعات ژنتیکی تا به امروز ، در هر صورت ، در پیشگیری و درمان چاقی رایج و اختلالات مرتبط با آن نقش کمی داشته است. این در تضاد با پیامدهای بالقوه آشکار و فوری مبنای ژنتیکی کاملاً تثبیت شده چاقی است که هنوز در عرصه های بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار نگرفته اند. مطالعات ژنومی ، که به تعریف اساس ژنتیکی چاقی مشترک عمدتاً با محرومیت کمک کرده اند ، در آینده نقش فزاینده ای در درک و مدیریت چاقی بازی خواهند کرد ، اما فقط با مطالعات موازی تأثیرات فیزیولوژیکی ، رفتاری و اقتصادی.

 

 

Authors Jenkins A, Campbell L

 تنظیم کننده : زیبا مرادی کارشناس گروه تغذیه باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه