عزیزان دوره 551 به خانواده باراکا پیوستند....

 18. 19 مرداد خانواده باراکا بزرگتر شد .

این عزیزان بعد ازاین دو روز به مدت  سه ماه در پوشش  حمایت حامیان می باشند ،هر هفته باید وزن کشی تشریف  بیاورند، دو جلسه پشتیبان (فالو ) دارند و مادالعمر عضو خانواده باراکا هستند واز خدمات آن بهره  می  برند.

 برای مشاهده بقیه تصاویر این برگزاری به گالری قسمت تصاویر مراجعه فرمایید.

#باراکا یک  بار برای همیشه

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه