طراحی و روش کار آزمایی بالینی تصادفی برای درمان چاقی همراه با اختلال افسردگی

چاقی اغلب با افسردگی همراه است و افرادی که در معرض درمان چاقی هستند. درمان افسردگی بطور مستقیم قبل از درمان کاهش وزن ممکن و قابل اجراست و در نتیجه کاهش وزن در این جمعیت را تقویت کند.

این کارآزمایی بالینی یک بررسی تصادفی است که آیا درمان افسردگی قبل از درمان استاندارد کاهش وزن باعث کاهش وزن بیشتری نسبت به درمان استاندارد کاهش وزن به تنهایی میشود؟

 زنان چاق مبتلا به افسردگی از کلینیک های مراقبتهای اولیه جمع آوری میشوند به طور تصادفی به یکی از دو شرایط درمان اختصاص داده می شوند. درمان به مدت دو سال ادامه خواهد داشت. یک دوره شش ماهه فشرده درمان و یک دوره نگه داری 18 ماهه خواهد بود. ارزیابی پیگیری در شش ماه و 2 سال پس از درمان رخ میدهد.

نتایج حاصله نشان می دهد که درمان افسردگی قبل از اعمال مداخلات رفتارهای شدید سلامت می‌تواند به‌طور بالقوه‌ای تأثیر برنیامده‌ای سلامت روانی و فیزیکی داشته باشد.

 

 

 

منابع:

  • The occurrence of depressive symptoms in obese subjects starting treatment and not seeking treatment for obesity
  • Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity
  • https://doi.org/10.1007/s40519-018-0578-y

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه