ضیافت شام زمستان ۹۵باراکا

ضیافت شام زمستان ۹۵باراکا
چهارشنبه۲۷بهمن.هتل مارلیک
فرصتی غنیمت برای تجدید پیمان با "سیرخوش تراش" درونمان و برای ملاقات با همسفران دیروز و امروز

تماس برای ثبت نام ضیافت شام باراکا:
۴۴۹۶۶۳۶۰/۴۴۹۶۶۳۶۷
هزینه۳۵تومان
یک نفرهمراه با پرداخت هزینه مجاز است
شماره کارت:
6037991395802527
خدیجه رضایی مهریزی

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه