زمان هایی که ترازو به ما دروغ می گویند!؟

زمان هایی که ترازو به ما دروغ می گویند!؟

 

1- وزن کردن بعد از غذا

2- .زن کردن هفته اول رژیم

3- ورزش کردن بعد از رژیم

4- وزن کردن قبل از خواب شبانه

5- وزن کردن در دوران قاعدگی

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه