روایت باراکایی برای سیزده بدر و گره زدن سبزه نوروز

هرچند انگار پیشینیان.گره بر سبزه نوروز را درفال من رقم زده اند اما حداقل،سه چیز را میدانم:

۱) میتوانم این بازی را ندیده بگیرم وهرگز در آن شرکت نکنم

۲)انتخاب چند و چون گره با من است

۳)منم که انتخاب میکنم،عملکرد "گره"را. اینکه مانعی در کار تعبیر شود یا جزوی از یک بافته باشکوه!؟

 

اینگونه بود که روایت من از سبزه،زیباتر شد.

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه