درمان یکپارچه چاقی کودکان: ملاحظات روانی و روحی

در این مقاله یک رویکرد یکپارچه برای مسئله چاقی کودکان ارائه شده است که یک وضعیت پزشکی چند جانبه است که در ایالات متحده و سایر نقاط جهان همه گیر است. در این مقاله تعاریفی از چاقی کودکان ارائه شده است و شیوع آن ، عوامل اتیولوژیکی ، عوارض پزشکی و عوارض بیماری بررسی شده است. عوامل روانشناختی و معنوی مرتبط با چاقی کودکان ، همراه با اهمیت آنها در درمان یکپارچه بحث شده است. این بررسی نشان می دهد که استفاده از مداخلات روانشناختی ، مانند درمان شناختی رفتاری (CBT) و درمان با کمک حیوانات (AAT) ، می تواند در رابطه با مداخلات پزشکی و آموزشی برای درمان موفقیت آمیز چاقی کودکان در نظر گرفته شود.

پزشکانی که با کودکان و نوجوانان کار می کنند همواره با بیماران چاق و چاق روبرو می شوند. در این مقاله مروری کلی درباره چاقی کودکان ، از جمله روش تعریف آن ارائه شده است. عوامل اتیولوژیکی مرتبط با این اختلال. عوارض و عوارض پزشکی آن و توصیه هایی برای درمان مؤثر ، جامع و کلینیکی. شواهد در حال رشد نشان می دهد که درمان موفقیت آمیز چاقی کودکان نه تنها به مسائل پزشکی بلکه به عوامل روانی و اجتماعی- محیطی توجه می کند. تأکید ویژه به جنبه های روانی و معنوی چاقی کودکان در بستر یک دیدگاه کل نگرانه داده می شود

در نتیجه تعداد کودکان دارای اضافه وزن و چاق رو به افزایش است. درک کامل از عوامل بیولوژیکی و محیطی و جنبه های روانی چاقی کودکان و همچنین تعامل بین این متغیرها در صورت مؤثر بودن درمانها و اقدامات پیشگیری از اهمیت حیاتی برخوردار است. برای مداخلات اولیه نیاز به وضوح وجود دارد زیرا خطرات جدی جسمی و روانی برای کودکان می تواند ناشی از این بیماری همه گیر باشد. خطرات مربوط به سلامت معنوی هنوز ناشناخته است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. یک تیم چند رشته ای متشکل از متخصصان اطفال ، روانشناسان و یا دیگر متخصصان دارای مجوز بهداشت روان و متخصصان تغذیه می توانند در درمان چاقی کودکان کمک کنند. کودکان چاق ممکن است از استفاده مداخلات روانشناختی و پزشکی معمولی و موارد جانبی مانند AAT بهره مند شوند و منجر به بهبود سلامت جسمی ، روانی و معنوی شود. تحقیقات آینده نیاز به ارزیابی اثربخشی این مداخلات در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق به طور جداگانه و به صورت ترکیبی و در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

 

مترجم : زیبا مرادی کارشناس گروه درمان چاقی باراکا

 

Jennifer A. Boisvert, PhD and W. Andrew Harrell, PhD

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه