تولد سیرخوش تراش مبارکتان باد عزیزان

حسن و الهه
یکسالگی حضور در گروه حمایت باراکا


زهرا،نیلوفر و مرجان
یکسالگی حضور در باراکا


مسعود و تهمینه
دو سالگی حضور در باراکا


را در هتل اوین در کنار همسفران گروه درمان چاقیشان جشن گرفتند.


تولد سیرخوش تراش مبارکتان باد عزیزان

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه