تاثیر ریز مغذی ها بر خلق و خو

تئوری مهم اخیر این بوده است که غذاهای با درصد کربوهیدرات بالا باعث افزایش میزان ورود تریپتوفان به مغز میگردد و به دنبال آن باعث افزایش سطح سروتونین که خلق و خو را تعدیل میکند میگردد.

اگرچه همچین مکانیسمی ممکن است در شرایط آزمایشگاهی مهم باشد اما بعید است که بعد از خوردن هر نوع غذایی رخ دهد.

کمتر از 2 تا 4 درصد از کالری غذاها از پروتئین است که سبب افزایش تریپتوفان در دسترس میگردد ، مسلما ماده غذایی که بیشترین تاثیر را بر روی خلق و خو دارد شکلات است. کسانی که تمایل به خوردن شکلات دارند ، این میل هنگامی که از نظر احساسی در سطح پایینی هستند، افزایش میابد. برخی پیشنهادها وجود دارد که علت تغییرات روحی ناشی از شکلات و ... ترکیبات "شبه مواد مخدر" دارو مانند ، مثل : اناندامین ،کافئین ،فنیل اتالامین و منیزیم است.اگرچه میزان این ترکیبات برای چنین تاثیری بسیار کم است.اکثر مواد غذایی لذیذ ترشح اندورفین را در مغز تحریک میکند از آنجایی که این غذاها محتمل ترین مکانیسم را برای بهبود خلق و خو دارند کمبود بسیاری از ویتامین ها با علائم روانشناختی همراه است.در برخی بیماران سالمند کمبود فولات با افسردگی همراه است.در چهار مطالعه دوسوکور مشاهده شد که بهبود سطح تیامین بابهبود خلق و خو همراه است. آنمی فقر آهن به ویژه در زنان شایع است و در هنگام ورزش با بی اشتهایی، افسردگی و خستگی سریع همراه است.

 

کلید واژه:

کربوهیدرات-شکلات-افسردگی-آهن-فولات-خلق و خو-پروتئین-تیامین-تغذیه—carbohydrate-chocolate-depression-iron-folate-mood-protein-thiamine-nutrition

Reference:

David Benton* and Rachael T Donohoe

*Department of Psychology, University of Wales Swansea, Swansea SA2 8PP, UK

Public Healtb Nutrition

 

 

 مترجم:

رویا آحادی وند

کارشناس ارشد تغذیه گروه درمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه