برای هفتمین بار و آخرین تکرار ( کارگاه جادوی فاصله)

كارگاه "جادوي فاصله"

اين كارگاه را برای آخرین بار برگزار خواهيم كرد.
اين كارگاه
اشاره به نكته مهمي دارد
كه دانستن آن براي ادامه مطلوبيت "رابطه"
با ديگري، نه تنها لازم كه واجب است.
روابط ما با غفلت از اين نكات
پرفشارند و باندازه كافي مطلوب نخواهندبود.
از صميم دل اميدوارم
اينچنين فرصتهاي سرنوشت سازي را دريابيم.
چون من و شما ،همگي
لايق روابط خوشايند صميمي و پايداريم.

 
این متن زیبا از جبران خلیل جبران تقدیم به کارگاه جادوی فاصله باهم باشید اما...
بگذارید در باهم بودن شما فاصله ای باشد...
بگذارید نسیم در میان شما بوزد...
یکدیگر را دوست بدارید، اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید...
بگذارید عشق، جایی در ساحل روحتان باشد...
پیمانه های یکدیگر را پر کنید، اما از یک پیمانه ننوشید...
از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید، اما از یک قرص نان نخورید...
با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید، اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید...
همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنٌم میشوند...
قلبهایتان را به هم هدیه کنید، اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید
 
 
 
ثبت نام فقط از طریق ارسال عدد 2 به شماره 09228219144

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه