اثرات چاقی بر برنامه های کنترل بهینه شیمی درمانی در یک تومور سرطانی

چاقی یک عامل خطر در انواع مختلف سرطان ها مانند سرطان پستان و سرطان روده است. این موضوع ما را به مطالعه ی رابطه سرطان و چاقی و واکنش تومور به شیمی درمانی ترقیب می کند. ما در این پژوهش پروتکل های کنترل بهینه شیمی درمانی را برای یک مدل ریاضی از تومور سرطانی در حال رشد بررسی و تجزیه و تحلیل می کنیم که متقابلا بر سلول های سالم، سلول های سیستم ایمنی و چربی ذخیره شده در اندام ها اثرگذار است. این مدل جمعیت های مختلف سلولی را با استفاده از رویکرد دینامیک جمعیتی مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی ما این است که با درنظرگرفتن پاسخ های مختلف سیستم ایمنی، در مورد احتمال تاثیرکیفی و کمی رژیم کم / پر کالری در پروتکل های شیمی درمانی بینش ایجاد کنیم. بر اساس مدل ما، پاسخ سیستم ایمنی و رژیم غذایی عوامل مهمی هستند که در نظر گرفتن آنها می تواند به بهبود پروتکل های شیمی درمانی منجر شود.

 

 

 

ناشر

Database: Elsevier - ScienceDirect
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 309, 1 January 2017, Pages 603–610

نویسندگان

Roberto A. Ku-Carrillo, Sandra E. Delgadillo-Aleman, Benito M. Chen-Charpentier,

 

زیبا مرادی

کارشناس گروه درمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه