اثر متقابل مسائل روانشناختی بر تغذیه

نه چندان بخور کز دهانت درآید

نه چندان که از ضعف جانت برآید

در این مقاله به مطالعه اثر متقابل مسائل روانشناختی بر تغذیه  و بالعکس می پردازیم. تغذیه کافی و سالم از مسائل مهم زندگی و سلامت انسان به شمار می رود. برخی افراد جامعه تنها به بیماری های جسمی خود توجه می کنند، درحالیکه به مسائل و مشکلات روح و روان و همین طور داشتن تغذیه سالم اهمیت نمی دهند. باید توجه داشت که نحوه ی برخورد و مدیریت تغذیه یک مسئله بسیار مهم است.

مطالعات نقش ذهن را به عنوان مدیر جسم، روان و ارتباطات انسانی مطرح می کنند. بطوریکه لازم است اهمیت نوع تفکر در تغذیه (مسائلی از قبیل: درست اندیشی، مثبت اندیشی و سالم اندیشی) مورد توجه قرار گیرد. زیرا با روانی ناسالم نمی توان تغذیه ای سالم داشت. 

«ای برادر تو هم اندیشه ای»

انسانی که اندیشه نادرستی و ناسالمی دارد، نادرست فکر می کند و به دنبال آن، نادرست و ناسالم زندگی می کند و در نهایت تغذیه نادرست و ناسالمی هم دارد. مدیریت و خودشناسی راه داشتن تغذیه سالم است. در واقع خودشناسی در تغذیه نوعی مدیتیشن و سلامت تغذیه است، بطوریکه انسان نیاز تغذیه ای خود را شناسایی کرده و به مدیریت آن می پردازد. به عبارتی بدن سالم به دنبال عقل سالم بدست می آید.

روان ناسالم باعث می شود افراد رفتارها و انتخاب های تغذیه ای نادرست و ناسالمی هم داشته باشند. و از آنجائیکه تغذیه سالم یکی از عوامل بسیار مهم در سلامت و پیشگیری از بیماری های جسمی و روانی می باشد توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است. تا وقتیکه فرد به اصلاح سبک زندگی خود نپردازد روی خوش زندگی را نخواهد دید و همینطور بیماری ها ریشه ای درمان نخواهد شد. روش درمان داروئی کار کردن روی معلول است، در روش پزشکی جدید هدف آموزش افراد جهت اصلاح روش های نادرست زندگی مانند: نحوه ی کار، نحوه ی خوابیدن، نحوه ی تغذیه، میزان تحرک بدنی و ... است تا فرد بتواند بطور کامل بهبود یابد.

عده ای از محققان کانادائی بر این باورند که یکی از اساسی ترین قابلیت و توانایی های بشر حس تشخیص تفاوت و تمایزهاست و هر گاه این قابلیت تضعیف شود بر عدم توانمندی، نابسامانی ها و مشکلات فرد افزوده می شود و با کمک این قابلیت تشخیصی است که به آرامش، سلامت، رشد و تکاملی انسانی خواهد رسید.

 

رویا آحادی

کارشناس ارشد تغذیه گروهدرمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه