مراسم  استقبال از سال نو در دفتر صادقیه " با آش شولی یزد"

مراسم استقبال از سال نو در دفتر ...

ضیافت شام تابستان 96 در هتل اسپیناس پالاس

ضیافت شام تابستان 96 در هتل اسپی ...

ضیافت شام پاییز 96 باراکا در هتل استقلال همراه با جشن باستانی شب یلدا

ضیافت شام پاییز 96 باراکا در هتل ...

ضیافت شام زمستان 96 بارکا در هتل پارسیان استقلال

ضیافت شام زمستان 96 بارکا در هتل ...

ضیافت شام بهار 97 باراکا در هتل پنج ستاره لاله

ضیافت شام بهار 97 باراکا در هتل ...

ضیافت شام تابستان 97 باراکا در هتل 5 ستاره بین امللی لاله

ضیافت شام تابستان 97 باراکا در ه ...

ضیافت شام پاییز 97 باراکا در هتل 5 ستاره بین المللی لاله

ضیافت شام پاییز 97 باراکا در هتل ...

ضیافت شام زمستان  97 باراکا در هتل 5 ستاره بین المللی لاله

ضیافت شام زمستان 97 باراکا در ه ...

ضیافت شام بهار 98 گروه درمان چاقی باراکا در هتل پارسیان اوین تهران

ضیافت شام بهار 98 گروه درمان چاق ...

ضیافت شام تابستان 98 گروه درمان چاقی باراکا در هتل پارسیان اوین تهران

ضیافت شام تابستان 98 گروه درمان ...

ضیافت شام پاییز 98 گروه درمان چاقی باراکا در هتل پارسیان اوین تهران

ضیافت شام پاییز 98 گروه درمان چا ...

ضیافت شام زمستان 98 گروه درمان چاقی باراکا در هتل پارسیان اوین تهران

ضیافت شام زمستان 98 گروه درمان چ ...